Czesciowa lista straconych w PRL - Warszawa

 
         
     
 

Adamecki Bernard płk WP, 12.7.1897-7.8.1952 strac.Mokotów
Alchimowicz Wacław kpt ,WiN, 1914-1948 strac. Mokotów
Antczak Feliks, SP 2.1.1945 strac. Praga
Baczak Waldemar,WiN, 15.11.1922-1927
Bahyrycz Józef sierż.WP, 29.6 1925-5.3. 1925 strac. Mokotów
Bańczyk Piotr, 4.7.1906-21.10.1952
Barbasiewicz Zdzisław ppłk WP, 21.11.1909-10.1.1952 strac.Mokotów
Bartkowski Edward, 5.11.1924-1946, strac. Praga
Batory Józef kpt., WiN, 20.2.1914-1.3.1951 strac. Mokotów
Bejt Tadeusz, 20.5.1923-11.2.1949 strac. Mokotów
Bernatowicz Zbigniew, WiN, 14.2.1924-27.1.1949 strac. Mokotów
Bielski płk WP, samob. w GZI
Bielski Jan, 27.4.1924-25.1.1952 strac.Mokotów
Bikulicz Witold, 9.1.1927 (1929)-5.3.1952 strac.Mokotów
Błaszczyński Antoni kpt., WiN, 22.7.1903-30.9.1951 strac. Mokotów
Błażej Franciszek kpt., WiN, 27.10.1907-1.3.1951 strac.Mokotów
Boguszewski Józef, 2.12.1916-1.12.1951 strac. Mokotów
Borowski Henryk, AK, 13.9.1913-8.2.1951 strac. Mokotów
Broniarski Stefan, NSZ, 17.8.1916-18.1.1951 strac. Mokotów
Broński Jerzy, płk WP, 30.8.1906-14.12.1948 strac. Mokotów
Bukowski Edmund, AK, 11.4.1918-14.4.1950 strac. Mokotów
Chajęcki Bronisław, AK, 15.12.1902-5.1.1953 strac. Mokotów
Chmiel Karol por. WiN, 17.4.1911-1.3.1951 strac. Mokotów
Chojnacki por. AK strac. 1946 Mokotów
Chudowolski Eugeniusz, 20.3.1925-24.10.1951 strac. Mokotów
Ciepliński Łukasz ppłk WiN, 26.11.1913-1.3.1951 strac.Mokotów
Cieśla Tadeusz, 31.1919-9.7.1952 strac. Mokotów
Cieślak Ryszard, 16.5.1926-13.5.1953 strac.Mokotów
Czaykowski Andrzej, cc PSZ, 7.2.1912-10.10.1953 strac. Mokotów
Czeredys Jan mjr WP, 15.10.191214.12.1948 strac.Mokotów
Czerwiakowski Julian, 12.12.1911-5.1.1953 strac. Mokotów
Częściak Bolesław, 1.6.1924-10.7.1951 strac. Mokotów
Dekutowski Hieronim, mjr cc, WiN, 24.9.1918-7.3.1949 strac. Mokotów
Derkus Stanisław 1.5.1925-20.9.1951 strac. Mokotów
Długołęcki Ignacy, 1928-5.3.1949 strac. Mokotów
Długołęcki Stefan mjr WP, 21.7.1906-14.12.1948 strac. Mokotów
Długosz Edward, 25.9.1918-24.3.1952 strac. Mokotów
Doboszyński Adam, SN, 11.1.1904-29.8.1949 strac. Mokotów
Doliwa - Dobrowolski Grzegorz mjr, 9.6.1898-12.1.1952 strac. Mokotów
Dominik Bolesław, NSZ, 24.9.1918-16.2.1946 strac. Praga
Dubielak Władysław, 20.7.1924-27.10.1952 strac. Mokotów
Dybowski Konrad, 24.8.1919-31.7.1947 strac. Mokotów
Dybowski Władysław rtm, 17.5.1892-31.7.1947 strac. Mokotów
Dyjak Józef, 1925-12.5.1948 strac. Mokotów
Dziewa Edward, 17.9.1925-24.10.1951 strac. Mokotów
Dziońsko Tadeusz, 27.10.1928-13.1.1953 strac. Mokotów
Dziubecki Leon, SN, 8.1.1904-24.6.1948 zm. Mokotów
Ejme Zbigniew, 3.5.1912-5.11953 strac. Mokotów
Falkus Eugeniusz, 6.12.1931-24.3.1952 strac. Mokotów
Farbotnik Jan, 12.3.1919-7.4.1953 strac. Mokotów
Fieldorf August Emil , gen. bryg. AK, 20.3.1895-24.2.1953 strac. Mokotów
Fróg Gracjan, kpt. AK, 8.12.1911-11.5.1951 strac. Mokotów
Gajdek Adam, WiN, 7.4.1915-14.1.1949 strac. Mokotów
Gałązka Czesław, NSZ - 14.5.1945 strac. Mokotów
Gągowski Mieczysław, SN, 1.1.1922-24.10.1952 strac. Mokotów
Gąsiorowski Kazimierz, ppłk AK, 1903-12.2.1952 zm. Mokotów
Głowacki Stefan 1903-13.6.1946 strac. Mokotów
Głuchowski Tadeusz, 22.10.1923-24.3.1952 strac. Mokotów
Godziszewski - strac. Praga
Gosik Henryk, 23.11.1923-20.9.1951 strac. Mokotów
Górski Stefan, cc AK, 27.4.1922-27.9.1948 strac. Mokotów
Grabarz Edward, NSZ, 16.1.1925-5.12.1946 strac. Praga
Granica Bronisław, 25.10.1919-1946 strac. Praga
Grewling Telesfor, szer. WP, 24.7.1932-27.9.1952 strac. Mokotów
Grieger Paweł, 14.9.1914-5.3.1952 strac. Mokotów
Grocholski Ksawery, WiN - 1946 strac. Mokotów (?)
Groński Roman, WiN, 28.2.1926-7.3.1949 strac. Mokotów
Grzybowski Marian, prof. - 1949 zamord. Mokotów
Gumowski Józef, mjr AK, 15.3.1916-23.10.1952 strac. Mokotów
Hajdukiewicz Lech, ZGSN, zamord. Mokotów
Herman Franciszek Kwiryn, gen.bryg. WP, 30.10.1904-21.12.1952 zm. Mokotów
Idzikowski Napoleon, 11.8.1924-23.11.1955 strac. Mokotów
Jabłoński Emil,21.7.1895-28.3.1949 strac. Mokotów
Jabłoński Karol, mjr WP, 5.11.1903-9.3.1953 zm. Mokotów
Jakimiuk Zygmunt, NSZ, 15.11.1915-5.12.1946 strac. Praga
Januszewski Witold, 1924-21.3.1946 strac Praga
Jaroszyński Roman , NSZ, 1916-1946 strac Praga
Jętkiewicz Jerzy Tomasz, Ak, 22.9.1925-30.3.1953 strac. Mokotów
Jungrav Józef Maksymilian płkpilot WP, 25.3.1897-7.8.1952 strac. Mokotów
Kaczmarczyk Stanisław , NSZ, 1922-1946 strac. Praga
Kaczmarek Marian , 7.10.1904-7.4.1953 strac. Mokotów
Kaczyński Zygmunt ks., 1894-13.5.1953 zm. Mokotów
Kaim Jan, NSZ, 17.2.(9).1912-18.7.1949 strac. Mokotów
Kania Augustyn, NZW, 22.8.1919-9.2.1954 strac. Mokotów
Karwowski Stanisław, NSZ, 20.9.1918-26.2.1946 strac. Praga
Kasznica Stanisław, ppłk NSZ, 25.3.(7).1908-12.5.1948 strac. Mokotów
Kawalec Mieczysław mjr WiN, 5.7.1916-1.3.1951 strac. Mokotów
Kęska Zygmunt, WiN, -3.4.1946 strac Praga
Kita Aleksander, ppłk WP, 12.12.1912-3.12.1952 strac. Mokotów
Klama Franciszek, NSZ, 14.11.1922 (1924)-26.2.1946 strac Praga
Klempel Zdzisław, DRnK, zmarł w więzieniu
Klukowski Tadeusz 15.5.1931-16.6.1953 strac. Mokotów
Kmiołek (Kniołek) Jan, NSZ, 22.2.1919-7.8.1952 strac. Mokotów
Kociszewski Konstanty, ROAK, 22.5.1905-15.8.1946 strac. Praga
Koj Jan, 15.5.1925-5.3.1952 strac. Mokotów
Komorowski Wiktor,29.11.1926-5.8.1954 strac. Mokotów
Kontrym Bolesław, cc AK, 27.8.1898-2.1.1953 strac. Mokotów
Korwel Wacław, 2.7.1914-24.3.1952 strac. Mokotów
Kościółek Tadeusz, 4.5.1932-30.3.1953 strac. Mokotów
Kowalczyk Tadeusz, 20.12.1929-13.5.1953 strac. Mokotów
Kozubski Ryszard, 31.3.1929-24.3.1952 strac. Mokotów
Kuczyński Wiktor, 21.12.1903-14.2.1950 strac. Mokotów
Kurpiński Jerzy ps. "Ponury" AK, strac. 1945 lub 1946
Kuzko Jan, szer. WP, 21.11.1929-23.4.1953 strac. Mokotów
Krawczykowski Franciszek, NSZ, 29.9.1906-1.7.1952 strac. Mokotów
Krzyżanowski Aleksander, płk Ak, 18.2.1895-29.9.1951 zm. Mokotów
Kwiatkowski Władysław , 30.6.1921-20.9.1951 strac. Mokotów
Lazarowicz Adam , mjr WiN, 14.10.1902-1.3.1951 strac. Mokotów
Leśnikowski Tadeusz, AK, 10.12.1916-5.5.1950 strac. Mokotów
Lercel Zygmunt, ppor. AK, 2.5.1921-1.6.1950 strac. Mokotów
Lewszewski Jerzy, 22.11.1913-2.8.1955 strac. Mokotów
Lisiecki Władysław, 5.1.1919-24.10.1952 strac. Mokotów
Łabędzki Julian, SN, 20.5.1921-27.6.1951 strac. Mokotów
Łukasik Stanisław, WiN, 2.8.1918-7.3.1949 strac. Mokotów
Łukaszewicz Józef, 1929-14.5.1949 strac. Mokotów
Łuszczyński Kazimierz, NSZ, 1922-1946 strac. Praga
Łutczak Mikołaj, 15.11.1921 (1924)-6.2.1951 strac. Mokotów
Machalla Zefiryn, mjr WP, 1.8.1915-10.1.1952 strac. Mokotów
Majewski Stefan, NZW, 27.1.1910-18.1.1951 strac. Mokotów
Marcinkowski Józef, AK, 14.2.1900-2.4.1952 strac. Mokotów
Markosik Edward, 1930-14.5.1949 strac. w Warszawie
Marszałek Rudolf ks., 29.7(8).1911-10.3.1948 strac. Mokotów
Marszewski Włodzimierz, SN, 19.1.1891-10.3.1948 strac. Mokotów
Matecki Edwin, NZW, 15.9.1916-6.10.1946 strac. Praga
Mellenthin Walter, 24.10.1914-16.6.1953 strac. Mokotów
Menczak August, płk pilot WP, 7.8.1894-7.8.1952 strac. Mokotów
Miatkowski Jerzy, WiN, 8.6.1923-7.3.1949 strac. Mokotów
Miączyński Włodzimierz, 20.3.1923-5.12.1951 strac. Mokotów
Michalski Franciszek, 12.12.1908-8.12.1953 strac. Mokotów
Michałowski Feliks, płk WP, 2.9.1907-26.5.1953 strac. Mokotów
Michowski Stanisław, ppłk WP, 5.11.1900-7.8.1952 strac. Mokotów
Mierzejewski Szczepan, AK, zm. w szpitalu więz.
Mierzwa Jan, NZW, 16.1.1862-1946 strac. Mokotów
Mierzwiński Stanisław,WiN, 5.1.1922-18.2.1949 strac. Mokotów
Mieszkowski Stanisław kmdr MW,6.6.1903-16.12.1952 strac. Mokotów
Minakowski Władysław, ppłk pilot WP, 13.5.1902-7.8.1952 strac. Mokotów
Minkiewicz Lucjan, AK, 13.12.1918-8.2.1951 strac. Mokotów
Mirecki Adam, SN, 4.1.1909-24.10.1952 strac. Mokotów
Mittlender-Dąbrowa Stanisław, 3.3.1897-12.5.1953 zm. Mokotów
Morawiec Jan, NZW, 25.3.1915-15.1.1948 strac. Mokotów
Morawski Wincenty, 22.1.1931-16.4.1951 strac. Mokotów
Mroczkowski Tadeusz, AK, 6.8.1924-9.11.1946
Neuman Lech, NSZ, 7.2.1908-12.5.1948 strac. Mokotów
Niedziałkowski Tadeusz, 17.12.1924-1946(?)
Nowaczyk Stefan, ppor. NZW, 4.12.1919-29.3.1946 strac. Praga
Oborski Mieczysław, płk WP, 2.2.1900-6.2.1953 strac. Mokotów
O'brien de Laccy Hugo kpt. lotn.
Ojrzyński Zygmunt, 11.10.1903-2.1.1953 strac. Mokotów
Okiński Stanisław,NSZ, 18.11.1923-7.6.1952 strac. Mokotów
Olechowicz Antoni, ppłk AK, 13.6.1905-8.2.1951 strac. Mokotów
Olszewski Bohdan, por. NSZ, 1917-18.5.1946 strac. Praga
Orlik Marian, płk WP, 9.5.1916-3.2.1953 strac. Mokotów
Oryl Seweryn, 10.2.1921-29.3.1950 strac. Mokotów
Ostrowski Stefan "Szczygieł", 1917-14.5.1945 strac. Praga
Pałys Paweł 1896-12.1.1953 zm. Mokotów
Panek Bolesław, 13.5.1923-1946
Pasiuk (Paszczuk) Wincenty, NZW, 15.11.1926-5.12.1946 strac Praga
Pawliszewski Edmund, ps. "Sas", 1922-31.10.1945 zamord. w śledztwie
Pawłowski Henryk Roman, AK, 9.8.1925-3.2.1949
Pelak Tadeusz,WiN, 1.10.1922-7.3.1949 strac. Mokotów
Piesiewicz Jan, "Sas", 1902-1.2.1952 zm. Mokotów
Pietrkiewicz Bogusław, 16.2.1930-13.5.1953 strac. Mokotów
Pietrusiński Stefan, kpr. WP, 2.9.1929-15.4.1953 strac. Mokotów
Pilecki Witold, rtm, 13.5.1901-25.5.1948 strac. Mokotów
Pisula, płk WP, zamord. Praga
Płoński Wacław , 1.1.1924-1946 strac Praga
Polesiński Tadeusz, AK, 14.12.1918-1946
Przybylski Tadeusz, 10.5.1920-1.12.1951 strac. Mokotów
Przybyłowski Jan, NZW, 27.11.1917-18.1.1951 strac. Mokotów
Przybyszewski Zbigniew,kmdr por. MW, 22.9.1907-16.12.1952 strac. Mokotów
Pytko Edward, ppor. pilot WP, 14.9.1929-29.8.1952 strac. Mokotów
Rajchel Leon, 9.3.1929-4.3.1954 strac. Mokotów
Rakoczy Karol, 5.6.1928-29.1950 strac. Mokotów
Rode Aleksander, płk WP, 10.12.1909-26.5.1953 strac. Mokotów
Rodowicz Jan, AK, 7.3.1923-7.1.1949 zamord. Mokotów
Rogala Wacław , NSZ, 20.8.1925-26.2.1946 strac Praga
Roguliński Zygmunt, NSZ, 1886-1946
Romer Zbigniew , ppor., SN, 2.2.1917-11.7.1952 strac. Mokotów
Rosochacki Edmund, AK, 27.9.1920-23.10.1952 strac. Mokotów
Roszkowski Lechosław por. NZW, 17.3.1910-15.1.1948 strac. Mokotów
Rutkowski Leopold, DRnK, zamord. w śledztwie
Rypson Roman, ppłk WP, 16.2.1899-28.4.1953 strac. w śledztwie
Rzepka Józef, kpt. WiN, 12.12.1913-1.3.1951 strac. Mokotów
Samsel Kazimierz, 5.7.1947 (?) zm. w więzieniu
Sekuła (Sekita) Czesław 1926-14.5.1945 strac. Praga
Sęk Karol, NSZ, 21.10.1893-7.6.1952 strac. Mokotów
Siwiec Antoni,28.5.1907-17.6.1952 strac. Mokotów
Skrzydlewski Józef, ppłk dypl.?
Skrzyszowski Stefan, 27.12.1911-15.5.1953 strac. Mokotów
Sokołowski Zygmunt, ppłk WP, 20.4.1908-29.8.1953 strac. Mokotów
Sosnowski Dionizy, 15.8.1929-15.5.1953 strac. Mokotów
Stankiewicz Stanisław, AK, 1903-1947 zamord. w śledztwie
Stępnowski Władysław, 10.3.1904-13.1.1950 strac. Mokotów
Stolarski Jerzy Tadeusz,1921-3.3.1950 zm. Mokotów
Stroiński Feliks, WP, 20.11.1899-28.12.1948 strac. Mokotów
Stryjewski Wiktor, NZW, 1.9.1916-18.1.1951 strac. Mokotów
Szendzielarz Zygmunt, mjr AK, 12.2.1910-8.2.1951 strac. Mokotów
Sztompke Feliks, strac. 1952 Mokotów
Szymanowski Zygmunt, AK, 15.8.1910-31.5.1950 strac. Mokotów
Szymczak Marian, 5.9.1920-2.8.1955 strac. Mokotów
Ścibor Szczepan, płk pilot obs. WP, 13.12.1903-7.8.1952 strac. Mokotów
Śliwiński Leszek, 1.2.1931-13.5.1953 strac. Mokotów
Śliwiński Władysław, 3.3.1921-15.2.1951 strac. Mokotów
Świder Ludwik, 2.8.1893-19.12.1952 strac. Mokotów
Tobiasz Stanisław, 1948, zm. Mokotów
Tabisz Stanisław, mjr, PSL, 22.9.1888-5.2.1948 strac. Mokotów
Tomaszewski Stefan, NSZ, 2.9.1897-1.7.1952 strac. Mokotów
Tomaszewski Aleksander, AK, 12.12.1922-28.8.1948 strac. Mokotów
Trzcińska Helena, 1909-10.4.1947, zm. Mokotów
Tudruj Edmund, WiN, 22.10.1923-7.3.1949 strac. Mokotów
Tutkaj Zygmunt, AK, 22.11.1911-lipiec 1945
Ulanowski Władysław,1921-1946
Urbański Zygmunt, NSZ, 16.1.1919-26.2.1946 strac. Praga
Walicki Wacław, AK, 11.10.1903-22.12.1949 strac. Mokotów
Wardak Jan, "Złośnik", 10.7.1916-14.5.1945 strac. Praga
Wasilewski Arkadiusz, WiN, 4.1.1925-7.3.1949 strac. Mokotów
Wasiutyński Bolesław, 29.4.1898-31.8.1951 strac. Mokotów
Wereszczyński Antoni, płk WP, zamord. w GZI 4.9.1953
Widelski Ryszard, WiN, 19.8.1913-28.1.1949 strac. Mokotów
Wierusz-Kowalski, , mjr WP, samob. w GZI
Wierzbicki Jerzy, NSZ, 8.11.1925-18.1.1951 strac. Mokotów
Wlekliński Andrzej, 1922-25.9.1948 strac. Mokotów
Wolanin Zygmunt, NZW, 1915-1946
Wolnicki Wacław, AK - strac. w Warszawie
Wołyniec Józef, 26.6.1917-1.7.1949 strac. Mokotów
Woszczyński Zygmunt, 6.9.1926-23.5.1953 strac. Mokotów
Wyszomirski Jan, UBK, 1913-29.1.1945 strac. Praga
Wyżykiewicz Franciszek, 16.8.1923-21.10.1946 strac. Praga
Wzorek Aleksander, szer. LWP, 23.2.1929-19.11.1951 strac. Mokotów
Zakrzewski Edmund, ROAK, 14.9.1909-15.8.1946 strac. Praga
Zakulski Jerzy, 28.8.1911-31.7.1947 strac. Mokotów
Zalewski Stanisław, 1913-30.10.1947 zamord. w śledztwie Mokotów
Załęski Lucjan, ppłk, zamord. w GZI w 1948r.
Zawadziński Tadeusz, kpt. NZW, 10.1.1913-15.1.1948 strac. Mokotów
Zerbst Benno, mjr WP, 15.11.1923-21.8.1953 strac. Mokotów
Ziemba Czesław, 14.9.1924-15.7.1948 strac. Mokotów
Żabicki Stanisław, 28.11.1925-31.8.1953 strac. Mokotów
Żurowska Helena, 24.6.1905-21.9.1949 strac. Mokotów
Żwirek Władysław, 1911-1946