Rezydentura wywiadu PRL

Zobacz takze: nielegalowie wywiadu PRL współpracownicy wywiadu PRL,   zasady konspiracji rezydenturyzalecenia oficerów wywiadu PRL, Historia Departamentu I MSW- dokument przygotowany dla kadr MSW  

Videofact pracuje nad ujawnieniem rezydentury wywiadu PRL. Rezydentura wywiadu składa się z agentów oficjalnie zatrudnionych na stanowiskach dyplomatów w konsulatach PRL. Ich akta osobowe są wciąż chronione przez władze wolnej Polski pomimo tego, ze mieli przemożny wpływ na przemiany polityczne oraz gospodarcze w latach 80tych, a także na kształt III Rzeczypospolitej. W wolnej i niepodleglej Polsce zlikwidować należy istniejące obecnie klauzule tajności w odniesieniu do materiałów PRL-owskich służb specjalnych, które np. zakazują udostępniania danych o agenturze z lat 1983 - 1990. Tym agentom  po prostu zapewniono w trybie ustawowym wieczystą tajność. 

 

Jak robisz badania na ten temat to pytaj miedzy innymi o:

Zobacz wiecej: relacja bezpośrednia, osobowe źródła informacji, dokumenty wywiadowcze, zasady konspiracji rezydentury, technika wywiadowcza, szkolenie agentow  

W nomenklaturze wywiadu PRL FBI to "Gęś".