cenkiewicz
Slawomir Cenckiewicz w Hoover Institution

Sławomir Cenckiewicz

 

Nowa książka Cenckiewicza "Długie ramię Moskwy" [wiecej]

Książka Cenckiewicza o Annie Walentynowicz – książką roku 2010 !  [wiecej...]

W dniu 11 listopada 2009 r. w Warszawie   Kapituła Nagrody Literackiej im. Józefa Mackiewicza   przyznała wyróżnienie za 2009 r.   Sławomirowi Cenckiewiczowi   za książkę Sprawa Lecha Wałęsy [wiecej...]


Dr S
ławomir Cenckiewicz (ur. 1971 r.) - pracownik naukowy Instytutu Pamieci Narodowej w Gdansku (obecnie w Warszawie) oraz Instytutu Historii Uniwersytetu Gdanskiego. Specjalizuje sie w dziejach polskiej emigracji politycznej, Polonii amerykanskiej i opozycji antykomunistycznej w PRL.

Dwukrotny stypendysta Polonia Aid Foundation Trust w Londynie (2000 r. i 2004 r.). W 2000 r. otrzymał grant Fundacji Kosciuszkowskiej w Nowym Jorku.

Sekretarz redakcji rocznika naukowego "Niepodległosc" (Warszawa); czlonek redakcji pólrocznika naukowego "Aparat represji w Polsce Ludowej 1944-1989" (Rzeszów); członek Towarzystwa Przyjaciół Instytutów Józefa Pilsudskiego Zagranica i Rady Porozumiewawczej Badan nad Polonia.

Autor prawie stu publikacji naukowych, popularnonaukowych i zródłowych (w tym trzy ksiazki). Publikował m. in. na łamach "Arcanów" (Kraków), "Niepodległosci" (Nowy Jork-Londyn-Warszawa), "Biuletynu IPN" (Warszawa), "Pamieci i Sprawiedliwosci" (Warszawa), "Dziejów Najnowszych" (Warszawa), "Orła Bialego" (Londyn), "Wprost" (Warszawa) i "Tygodnika Solidarnosc" (Warszawa).

Opublikował dwie autorskie ksiażki: OCZAMI BEZPIEKI. Szkice i materiały z dziejów aparatu bezpieczenstwa PRL, Kraków 2004, Wydawnictwo "Arcana"; Tadeusz Katelbach (1897-1977). Biografia polityczna, Warszawa 2005, Wydawnictwo LTW.

Cenckiewicz jest expertem w sprawach oddzialywania PRL na Polonie amerykanska.

Jest autorem super waznej ksiazki "Oczami bezpieki". Na wybranych przykładach ukazuje w niej walkę bezpieki z polską emigracją polityczną, polonią amerykańską, opozycją antykomunistyczną w kraju i z Kościołem katolickim.

Za książkę "Oczami bezpieki"  Sławomir Cenckiewicz otrzymal w dniu 11 listopdada 2005 wyróżnienie Jury Nagrody Literackiej im. Józefa Mackiewicza.

W roku 2006 kierowal pracami komisji likwidacyjnej WSI.

W wydanym przez Videoafct DVD "Jak szpiegowano Polonie" uzywajac nazwisk lub pseudonimow agentow na konkretnych przykladach ujawnia w jaki sposob służby specjalne PRL prowadzily dzialalnosc przeciwko Polonii. Kup DVD tutaj

W czerwcu 2008 wraz z Piotrem Gontarczykiem opublikowal ksiazke "SB a Lech Walesa: przyczynek do biografii", w ktorej autorzy przanalizowali stosunek Służby Bezpieczeństwa do Lecha Wałęsy i na odwrót oraz losy dokumentów dotyczących tajnego współpracownika o pseudonimie Bolek po 1990 r.

Ksiazka Cenckiewicza okazala sie nalepiej sprzedajaca sie publikacja IPN. - sprzedano w sumie 49,000 egzemplarzy. Jest to ewienentny dowod jak bardzo potrzebne sa w Polsce badania i publikacje na tematy, ktorymi zajmuje sie Cenkiwicz.

Paradoksem wolnej i niepodleglej Polski jest to, ze w zemscie za wydana ksiazke o Walesie, Cenkiewicz zostal zmuszony do odjescia z IPN i jest obecnie bezrobotnym.

W maju 2009 wydaje kolejna ksiazke "Śladami bezpieki i partii", ktora jest kontynuacja ksiazki "Oczami bezpieki".

Kolejna ksiazka Cenckiewicza jest o Annie Walentynowicz i trafila do ksiegarn 29 czrwca 2010 r. "Chciałem wykorzystać jej postać jako pretekst do przedstawienia tych elementów historii Polski, które zostały zapomniane. - Anna Walentynowicz jest właśnie taką osobą, osobą, którą wymazano z kart historii naszego kraju. Jako historyk i jako Polak na jej tle chciałem zaprezentować wielu podobnych do niej ludzi" - powiedzial autor.

W pazdzierniku 2011 wydana zostala najnowsza książka Sławomira Cenckiewicza “Długie ramię Moskwy Wywiad wojskowy Polski Ludowej 1943-1991(wprowadzenie do syntezy)”.

7 listopada 2011 r. Sławomir Cenckiewicz pomyślnie przeszedł kolokwium habilitacyjne na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Cenckiewicz został doktorem habilitowanym i uzyskał status samodzielnego pracownika naukowego.

 

 

Zobacz takze:

 

videofact pierwsza strona