Niepokonani

Ryszard Bocian

25 listopada 2009 roku w krakowskim klubie Gazety Polskiej odbyło się spotkanie z dyrektorem oddziału krakowskiej Instytutu Pamięci Narodowej – drem Markiem Lasotą, pracownikiem IPN – Marcinem Kasprzyckim oraz Maciejem Gawlikowskim i Mirosławem Lewandowskim.

Tematem spotkania były najnowsze publikacje książkowe poświęcone historii krakowskiego środowiska niepodległościowego w czasach PRL, a w szczególności Konfederacji Polski Niepodległej. Dr Marek Lasota omówił na wstępie bieżące prace i najbliższe plany Instytutu Pamięci Narodowej w sferze edukacji publicznej, badań naukowych, lustracji oraz ścigania zbrodni przeciwko narodowi polskiemu.

Marcin Kasprzycki zapowiedział długo oczekiwaną książkę, która będzie zawierać wybór materiałów źródłowych z archiwów SB dotyczących inwigilacji Konfederacji Polski Niepodległej w Krakowie. Książka ma się ukazać na początku roku 2010. Maciej Gawlikowski i Mirosław Lewandowski przedstawili wnioski i refleksje związane z ich pracą nad książką „Prześladowani, wyszydzani, zapomniani... Niepokonani. Tom. 1. ROPCiO i KPN w Krakowie 1977-1981”. Wyrazili przy tym ubolewanie, że przed publikacją ich książki nie ukazało się w ciągu ostatniego 20-lecia żadne opracowanie dotyczące najstarszej niepodległościowej partii politycznej w imperium radzieckim.

 Odnosząc się do książki Lewandowskiego i Gawlikowskiego „Niepokonani” dr Marek Lasota podkreślił, że dwa tygodnie temu uważnie ją przeczytał i ocenia ją bardzo wysoko. Opiera się ona na solidnym warsztacie naukowym, rzetelnej kwerendzie źródeł archiwalnych a przede wszystkim wykorzystuje pieczołowicie zebrane ustne relacje działaczy niepodległościowych. Książka napisana jest obiektywnie, choć autorzy nie kryją emocjonalnego stosunku do przedmiotu swoich badań. „Nie będzie możliwe opracowanie w przyszłości sytentycznej historii KPN bez uwzględnienia tej pozycji”.

 Także Marcin Kasprzycki podkreślił znaczenie „Niepokonanych” jako książki nawiązującej do coraz bardziej popularnego gatunku „oral history” („historii mówionej”).

 Dr Marek Lasota zadeklarował w imieniu krakowskiego Oddziału IPN wsparcie finansowe Instytutu przy wydaniu kolejnych tomów „Niepokonanych”.

Wydany niedawno pierwszy tom „ROPCiO i KPN w Krakowie 1977-1981” (264 strony, ok. 80 fotografii, w większości nigdzie nie publikowanych, format B5, luksusowa twarda oprawa) wydany został całkowicie ze środków prywatnych b. działaczy krakowskiej KPN.  

Ryszard Bocian

Zobacz takze: