Marek Ciesielczyk

ciesielczyk

 

 

Studiował matematykę i filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Praca magisterska z etyki (w 1981) pt.: "Próba wyjaśnienia sensu cierpienia". Studia doktoranckie politologii, historii i filozofii na Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana w Monachium. Doktorat (w 1988) pt.: "Die Bestaendigkeit des kommunistischen Systems" (Niezmienność istoty systemu komunistycznego). Stypendia w Oksfordzie, Cambridge, Londynie, Urbana-Champaign (USA). Praca m.in. w Instytucie Studiów Sowietologicznych w Bonn, Uniwersytecie Unii Europejskiej we Florencji, Visiting Professor w University of Illinois w Chicago.


Marek Ciesielczyk w Chicago wraz z Edwardem Moskalem z KPA i doradca Moskala Wojciechem Wierzewskim.

Autor pierwszej w języku polskim książki na temat KGB, pt. "KGB" (Berlin Zachodni 1989), o której ksiądz profesor Joseph Bocheński (Uniwersytet we Fryburgu) napisał: "Jedna z najlepszych prac naukowych, jakie znam w tej dziedzinie". Inne książki: "Republika kartoflana - Polska wobec katastrofy polityczno-ekonomiczno-kulturowej" (Chicago 1997), "Samo-nie-rząd po galicyjsku - Tarnów w objęciach niekompetencji" (Tarnów 2000). 

Artykuły w specjalistycznych pismach niemieckich, austriackich, angielskich, amerykańskich, np. w: Osteuropa (Stuttgart), Europaeische Rundschau (Wieden), Laissez-Faire (Londyn), Journal of Interdisciplinary Studies (Santa Monica, Kalifornia), a także w polskojęzycznych: Kultura (Paryz), Puls (Londyn), Pogląd (Berlin Zach.), Kronika (Oslo).

Wykłady w: University of Illinois (Chicago), Stanford University, University of California at Berkeley, Council for Inter-American Security (Waszyngton), University of Hawaii at Hilo (Hawaje), El Colegio de Mexico (Meksyk).

Od 1994 dr Ciesielczyk jest radnym Rady Miejskiej w Tarnowie.

"Gdyby nie było radnego Ciesielczyka, trzeba by go było wymyślić" - pisała o nim "Gazeta Krakowska" (2.11.1995).

"Dr Ciesielczyk to sumienie Tarnowa" - powiedział o nim jeden z tarnowskich przedsiębiorców.  

Żona Jolanta, mgr surdopedagogiki, pracuje jako pedagog z dziećmi niesłyszącymi.

Oprócz słynnych już bliźniaków "wyborczych", Artura i Adriana, Marek i Jola Ciesielczykowie mają także syna Piotra.

Zobacz tazke: